Tranh bán nhiều

Tranh Đông Hồ Lợn Ráy
Tranh Đông Hồ đại cát nghinh xuân
Bộ tranh Tứ Quí Vinh Hoa và Phú Quý
Tác phẩm “Đàn lợn âm dương”
Tranh Đám Cưới Chuột
Tác phẩm “Gà mẹ gà con” - bố cục được thể hiện rõ ràng
Tranh Đông Hồ Trần Hưng Đạo
Tranh Đông Hồ Đấu Vật
Tranh Nhà Nông Đông Hồ